A A A

O firmie

 

BELMAR Sp. z o.o. została utworzona w kwietniu w roku 1997 w wyniku połączenia służb technicznych utrzymania ruchu Blachowni Holding S.A. Służba Głównego Mechanika, Głównego Automatyka i Głównego Elektryka miały wieloletnie doświadczenia techniczne w realizacji działalności remontowej i inwestycyjne w przedsiębiorstwach produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem branży chemicznej, energetycznej i przetwórczej.

 

Nowa spółka przejęła z Blachowni Holding SA: kadrę inżynieryjno-techniczną i wykwalifikowanych rzemieślników posiadających uprawnienia i certyfikaty zawodowe,  obiekty buowlane i budowle w których zlokalizowane były warsztaty remontowe, pracownie specjalistyczne, laboratoria, sprzęt techniczny i transportowy.

Przedmiotem działania spółki są usługi techniczne remontowe i inwestycyjne w branży:

  • mechanicznej - wykonywanie konstrukcji i aparatów stalowych, remonty maszyn i urządzeń oraz obróbka skrawaniem,
  • automatyki - automatyzacja procesów produkcyjnych,
  • elektrycznej - instalacje zasilania elektrycznewgo, naprawy urządzeń elektrycznych.

 

 

DANE  REJESTROWE SPÓŁKI

 

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego.

Numer KRS: 0000140223

Numer NIP: 749-15-96-111                                                                                 REGON: 531221129

Kapitał zakładowy:   1. 801.700 zł

 

WŁADZE SPÓŁKI


Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny - Kazimierz Szymański

Dyrektor Techniczny i Ekonomiczny - Wiktor Bogdziewicz
MAJĄTEK SPÓŁKI I ZATRUDNIENIE


Spółka posiada grunty, budynki i budowle, wyposażenie techniczne warsztatów i pracowni potrzebne do realizacji we wszystkich branżach zadań inwestycyjnych i remontowych, serwisu i obsługi technicznej instalacji przemysłowych.

 

Zatrudnie stałe ok. 80 osób