A A A

Branża mechaniczna

Firma posiada wieloletnie doświadczenia w branży mechanicznej w zakresie konstrukcji stalowych, aparatów procesowych, maszyn i urządzeń wraz z obróbką skrawaniem elementów i armatury, które są stosowane na instalacjach produkcyjnych przedsiębiorstw. Posiada stosowne zaplecze inżynieryjno - techniczne i Wydział Produkcyjno-Serwisowy mający specjalistyczne warsztaty: Warsztat  instalacyjny, Warsztat maszynowy i Warsztat obróbki skrawaniem.

 

WARSZTAT  INSTALACYJNY

 1. Wykonawstwo inwestycyjne i remonty - konstrukcji stalowych, zbiorników i aparatów chemicznych, rurociągów energetycznych      i technologicznych
 2. Konstrukcje stalowe zabezpieczane są antykorozyjnie przez piaskowanie i malowanie
 3. Montaż konstrukcji stalowych, urządzeń przemysłowych i maszyn
 4. Naprawy i modernizacje urządzeń podległych Urzędowi Dozoru Technicznemu:
 5. kotłów parowych i kotów wodnych
 6. stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 7. zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 8. elementów urządzeń ciśnieniowych
 9. Remonty wymienników ciepła - chłodnice, kondensatory, skraplacze, podgrzewacze, itp.

 

WARSZTAT MASZYNOWY

 1. Remonty maszyn i urządzeń przemysłowych - kompleksowy zakres obejmujący demontaż, remont, montaż na instalacji i osiowanie:
  • pompy różnych typów do mediów: wody, ścieków, produktów chemicznych i paliw
  • wentylatory, dmuchawy, sprężarki
  • przekładnie zębate
 2. Konserwacja i naprawa armatury przemysłowej:
  • zaworów zaporowych
  • zaworów bezpieczeństwa - sprężynowe i cięzarkowe
  • zaworów automatycznych - pneumatycznych i elektropneumatycznych
  • zasuwy
  • odwadniaczy pary
 3. Regeneracja i naprawa części maszyn i urządzeń (czopy wałów, korpusy, koła pasowe i zębate, wirniki, tuleje, itp.) metodami napawania i natrysków płomieniowych wg technologii firmy Castolin oraz przez zastosowanie materiałów chemoutwardzalnych do odbudowy i napraw firm: Chesterton, Loctite, itp.
 4. Wyważanie statyczne i dynamiczne elementów wirujących urządzeń i maszyn na uniwersalnej wyważarce Schenck. Wyważanie jest udokumentowane jest protokołem z podaniem parametrów wyważania
 5. Konserwacja i naprawa dźwignic

 

WARSZTAT OBRÓBKI SKRAWANIEM

 1. Uniwersalna i wyspecjalizowana obróbka skrawaniem metali na tokarkach, frezarkach, wiertarko-frezarkach, dłutownicach, szlifierkach do płaszczyzn i wałków
 2. Wykonawstwo nowych lub dorabianie i odtwarzanie części maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej lub na postawie istniejącego stanu

Kontakt:

 • Wydzia łMechaniczny- Kierownik: Piotr Prenger, Telefon - 77 488 6439