A A A

Kontakt

BELMAR SPÓŁKA Z O.O.

47-225 Kędzierzyn - Koźleul. Szkolna 15

 

BIURO ZARZĄDU

Telefon -  77 4886238,

e-mail  - zarzad@belmar.com.pl

 

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Szymański

Telefon - 77 488 6238

e-mail   - k.szymanski@belmar.com.pl

 

 


DYREKTOR PRODUKCYJNO-TECHNICZNY

Wiktor Bogdziewicz

Telefon - 77 488 6403

e-mail   - w.bogdziewicz@belmar.com.pl

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Telefon - 77 488 6604

e-mail   - ksiegowosc@belmar.com.pl

 


BIURO INŻYNIERSKIE BADAWCZO - ROZWOJOWE

KIEROWNIK - Władysław Iwanejko

Telefon - 77 488 6465

e-mail   - w.iwanejko@belmar.com.pl

 

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI I USŁUG:

KIEROWNIK - Janusz Misiewicz

Telefon - 77 488 6284

e-mail   - janusz.misiewicz@belmar.com.pl

Inżynier Projektu - Leszek Gajdzica

Telefon - 77 488 6284

e-mail   - l.gajdzica@belmar.com.pl

 

WYDZIAŁ AUTOMATYKI I ELEKTRYKI

KIEROWNIK - Marek Kuchajewicz

Telefon - 77 488 6675

e-mail   - m.kuchajewicz@belmar.com.pl

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

KIEROWNIK - Jan Michalak

Telefon - 77 488 6257

e-mail   - j.michalak@belmar.com.pl