A A A

Uprawnienia

 

Celem zapewnienia właściwego poziomu technicznego świadczonych usług, wysoką jakość oraz bezpieczne warunki ich realizacji Spółka BELMAR prowadzi stałe działania w celu uzyskiwania uprawnień, certyfikatów, systemów jakościowych przez pracowników  i firmę.

 

UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW

 1. Pracownicy spełniają wymagania kwalifikacyjne dla wykonywania pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowymdla urządzeń, instalacji, i sieci dla: 
  • Grupa 1. - Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
  • Grupa 2. - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające i zużywające ciepła oraz inne media energetyczne.
  • Grupa 3. - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
 2. Spawacze posiadają zaświadczenia kwalifikacyjne do spawania blach i rur metodami: 111, 141, 142, 143, 145.
 3. Konserwatorzy posiadają uprawnienia do konserwacji dźwignic w kategorii: E I, M II.

 

UPRAWNIENIA SPÓŁKI

 1. Decyzja nr UC-16-87-N/2-03 Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania napraw:
  • kotłów parowych, kotów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników  bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów technologicznych
  • elementów urządzeń ciśnieniowych (zaworów bezpieczeństwa)
 2. Decyzja nr UC-16-87-P/1-06 Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania modernizacji:
  • kotłów parowych, kotów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników  bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów technologicznych
 3. Decyzja nr UD-16-45-N/1-04 Urzędu Dozoru Technicznego do naprawy suwnic, wciągników, wciągarek, wózków jezdniowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi samojezdnych, żurawi stałych, żurawi szynowych

 


Spółka posiada wdrożony i przygotowuje się do certyfikacji Zintegrowany System Zarządzania spełniającego wymagania norm PN-ISO 9001:2000 w zakresie Systemu zarządzania Jakością, PN-ISO 14001.