A A A

Projekt dofinansowany z UE

 

PROJEKT nr RPOP.01.01.00-16-0056/16

Rozbudowa  i doposażenie Działu B+R przedsiębiorstwa Belmar w Kędzierzynie-Koźlu wraz z realizacją projektu badawczego pod nazwą "Zautomatyzowana linia nalewcza do wielopojemnosciowego konfekcjonowania mediów o własnościach wybuchowych i żrących".

 

Cele projektu.

Opracowanie inowacyjnej w skali kraju konstrukcji "Zautomatyzowana Linianalewcza mediów o własnościach wybuchowych i żrących" sterowanej komputerowo, wykonanie modelu laboratoryjnego ramienia wysięgnika, wykonanie prototypu elementów linii oraz zmonmtować prototyp linii nalewczej i wykonać prac testowych działania linii nalewczej w warunkach przemysłowych.

 

Planowane efekty.

Opracowanie nowej konstrukcji zautomatyzowanej linii nalewczej mediów o własnościach wybuchowych i żrących  do pojemników z wykorzystaniem techniki wizyjnej i wdrożenie jej do produkcji.

 

Wartość projektu - 1 341 649,15 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich - 649 894,13 zł.