1. pl
 2. en
 3. de
 4. hu
 5. cs

Electricity

 • electrical power installations,
 • repair of electrical devices.

 • Prefabrication of control cabinets
 • Electrical measurements

Automation

 • automation of production processes
 • visualizations,
 • remote control , 
 • drive technology.

Our company has extensive experience in the implementation of work related to the chemical and food industry.

 

Our highly qualified staff can realize any customer's idea, and thanks to our extensive experience, our projects create a new quality at our clients' plants.

 

An additional area in which we specialize is the design of chemical fillers and filling lines.

Mechanical

 • manufacture of steel structures and apparatus,
 • repairs of machines and devices
 • machining,

BELMAR Sp. z o.o. was established in April in 1997 as a result of the merger of the technical maintenance services of Blachownia Holding S.A. The service of the Chief Mechanic, Main Automation and Chief Electricianhad many years of technical experience in the implementation of renovation and investment activities in manufacturing enterprises with particular emphasis on the chemical, energy and processing industries.

 

The new company took over from Blachownia Holding SA: engineering and technical staff and qualified craftsmen with professional qualifications and certificates, buoyancy buildings and structures in which renovation workshops, specialist laboratories, and technical and transport equipment were located.

The subject of the company's activity is technical repair and investment services.

 

Belmar ⇒ Electricity ⇒ Automation ⇒ Mechanical

 1. pl
 2. en
 3. de
 4. hu
 5. cs

Belmar Sp. z o.o.

BELMAR Sp. z o.o.

PROJEKT nr RPOP.01.01.00-16-0059/16

Rozbudowa  i doposażenie Działu B+R przedsiębiorstwa Belmar w Kędzierzynie-Koźlu wraz z realizacją projektu badawczego pod nazwą "Zautomatyzowana linia nalewcza do wielopojemnosciowego konfekcjonowania mediów o własnościach wybuchowych i żrących".

 

Cele projektu.

Opracowanie inowacyjnej w skali kraju konstrukcji "Zautomatyzowana Linianalewcza mediów o własnościach wybuchowych i żrących" sterowanej komputerowo, wykonanie modelu laboratoryjnego ramienia wysięgnika, wykonanie prototypu elementów linii oraz zmonmtować prototyp linii nalewczej i wykonać prac testowych działania linii nalewczej w warunkach przemysłowych.

 

Planowane efekty.

Opracowanie nowej konstrukcji zautomatyzowanej linii nalewczej mediów o własnościach wybuchowych i żrących  do pojemników z wykorzystaniem techniki wizyjnej i wdrożenie jej do produkcji.

 

Wartość projektu - 1 184 824,15 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich - 576 519,12 zł.