Adress:

47-225 Kędzierzyn - Koźle

ul. Szkolna 15

POLAND

BELMAR SPÓŁKA Z O.O.

 

KRS number: 0000140223

NIP number  PL 7491596111  

REGON: 531221129

 

 

Email:

zarzad@belmar.com.pl

Phone:

+48 77 4886238,

 

Contact

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. hu
  5. cs

Belmar Sp. z o.o.

BELMAR Sp. z o.o.

PROJEKT nr RPOP.01.01.00-16-0059/16

Rozbudowa  i doposażenie Działu B+R przedsiębiorstwa Belmar w Kędzierzynie-Koźlu wraz z realizacją projektu badawczego pod nazwą "Zautomatyzowana linia nalewcza do wielopojemnosciowego konfekcjonowania mediów o własnościach wybuchowych i żrących".

 

Cele projektu.

Opracowanie inowacyjnej w skali kraju konstrukcji "Zautomatyzowana Linianalewcza mediów o własnościach wybuchowych i żrących" sterowanej komputerowo, wykonanie modelu laboratoryjnego ramienia wysięgnika, wykonanie prototypu elementów linii oraz zmonmtować prototyp linii nalewczej i wykonać prac testowych działania linii nalewczej w warunkach przemysłowych.

 

Planowane efekty.

Opracowanie nowej konstrukcji zautomatyzowanej linii nalewczej mediów o własnościach wybuchowych i żrących  do pojemników z wykorzystaniem techniki wizyjnej i wdrożenie jej do produkcji.

 

Wartość projektu - 1 184 824,15 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich - 576 519,12 zł.