Polityka COOKIES

Polityka RODO

BELMAR Spółka z o.o.

47-225 Kędzierzyn - Koźle
ul. Szkolna 15

 

Numer KRS: 0000140223

Numer NIP: 749-15-96-111

REGON: 531221129

logo

Projekt i wykonanie K. Bielecki

Belmar Sp. z o.o.

Belmar
  1. pl
  2. en
  3. de

POCZTA

Fundusze Europejski

Badanie i kalibracja urządzeń automatyki przemysłowej.

Posiadamy laboratorium do sprawdzania urządzeń automatyki przemysłowej.

 

Specjalizujemy się w szybkim oraz dokładnym sprawdzaniu, badaniu i kalibracji urządzeń pomiarowych.

Kalibracja Belmar

Sprawdzamy i kalibrujemy następujące urządzenia:


1.    Manometry 

2.    Przetworniki ciśnienia (z naprawą separatorów membranowych)

3.    Przetworniki różnicy ciśnień (z naprawą separatorów membranowych)
4.    Czujniki i przetworniki temperatury PT100,PT1000,  termoelementy
5.    Przepływomierze masowe oraz objętościowe wszystkich typów i rodzajów .
6.    Przepływomierze mechaniczne
7.    Przepływomierze elektromagnetyczne 
8.    Przetworniki nurnikowe poziomu 


Odbiór i dostawa sprawdzanych i kalibrowanych urządzeń odbywa się poprzez odbiór własny, przesyłkę kurierską lub dostawa i odbiór po stronie firmy Belmar w zależności od potrzeb i możliwości klienta.
Zakończenie usługi wiąże się z wystawieniem świadectwa sprawdzenia i kalibracji. 

Przykładowy raport ze sprawdzenia przetwornika ciśnienia:

Świadectwo Belmar
Wynik sprawdzenia Belmar


Sprawdzenie, badanie i kalibracja manometrów dowolnego typu i rodzaju


1.    Manometry kontrolne
2.    Manometry z separatorem membranowym (z naprawą separatora             membranowego)  
3.    Manometry kontaktowe
4.    Manometry cyfrowe
5.    Wakuomanometry 
6.    Wskaźniki pneumatyczne 
7.    Presostaty
8.    Rejestratory pneumatyczne

Kalibracja Belmar

Sprawdzenie, badanie i kalibracja przetworników ciśnienia dowolnego typu
i rodzaju.


1.    Przetworniki ciśnienia 
2.    Przetworniki ciśnienia z wyświetlaczem 
3.    Przetworniki ciśnienia ze złączem kołnierzowym 
4.    Przetworniki ciśnienia z separatorem membranowym  ( z naprawą membran )
5.    Przetworniki P/I i I/P

Kalibracja Belmar

1.    Przetworniki różnicy ciśnień z separatorami membranowymi  (z                   możliwością naprawy  membran)
2.    Przetworniki różnicy  ciśnień z wbudowaną kryzą
3.    Przetworniki różnicy ciśnień z wyświetlaczem
4.    Proste przetworniki różnicy ciśnień  

Kalibracja Belmar

1.    Czujniki temperatury z przetwornikiem 
2.    Czujniki temperatury z kapilarą  
3.    Czujniki temperatury Pt100, PT1000 
4.    Czujniki temperatury termopary 
5.    Przetworniki temperatury 
6.    Termometry
7.    Pneumatyczne przetworniki temperatury 

Sprawdzenia i kalibracje urządzeń do pomiaru przepływów masowych i objętościowych:

Kalibracja Belma

Posiadamy stanowisko laboratoryjne do badania przepływu masowego i objętościowego.

 

1.    Sprawdzenie, badanie przepływomierzy masowych typu Coriolisa, wszystkich               typów i rodzajów.
2.    Przepływomierze masowe z wyświetlaczem lokalnym i zdalnym
3.    Przepływomierze masowe w wykonaniach specjalnych 
4.    Rotametry i telerotametry
5.    Przetworniki elektromagnetyczne przepływu 
6.    Przetworniki ultradźwiękowe przepływu 
7.    Przepływomierze wirowe typu Vortex
8.    Liczniki owalno – kołowe przepływu

Sprawdzanie i kalibracja przetworników nurnikowych poziomu

Sprawdzanie przyrządów do pomiaru wartości elektrycznych 

1.     Mierniki temperatury współpracujący z czujnikiem oporowym
2.     Mierniki temperatur współpracujące z czujnikiem  termoelektrycznym 
3.     Rejestratory elektryczne (temperatura, ciśnienie, przepływ, różne)
4.     Rejestratory pneumatyczne
5.     Regulatory cyfrowe (temperatura, ciśnienie, przepływ, różne)

Sprawdzamy i kalibrujemy przyrządy do pomiaru wielkości fizykochemicznych 

1.    Ph – metr laboratoryjny 
2.    Konduktomert laboratoryjny 
3.    Spektrofotometr 

Sprawdzamy Eksplozymetry przenośne oraz stacjonarne

Sprawdzanie, kalibracja manometrów

Sprawdzanie i kalibracja przetworników ciśnienia.

Sprawdzenie, badanie i kalibracja przetworników różnicy ciśnień dowolnego rodzaju.

Sprawdzenie, badanie przetworników temperatury oraz czujników temperatury PT100, PT1000 oraz wszystkich rodzajów termoelementów.

Kontakt:

 

Mistrz 

mgr inż. Lech Wehyński 
 

Tel: +48 600 480 404


 

mail: l.wehynski@belmar.com.pl 

Dyrektor Techniczny 

mgr inż. Adam Sitkowski
 

Tel: +48 664 164 560 


 

mail: a.sitkowski@belmar.com.pl

 

Osoba kontaktowa : 

mgr inż. Lech Wehyński 
 

Tel: +48 600 480 404

mail: l.wehynski@belmar.com.pl

 

 

AUTOMATYKA BIBR
AUTOMATYKA BIBR
AUTOMATYKA BIBR
AUTOMATYKA BIBR