Uprawnienia

 

Celem zapewnienia właściwego poziomu technicznego świadczonych usług, wysoką jakość oraz bezpieczne warunki ich realizacji Spółka BELMAR prowadzi stałe działania w celu uzyskiwania uprawnień, certyfikatów, systemów jakościowych przez pracowników  i firmę.

 

 

UPRAWNIENIA SEP PRACOWNIKÓW

Pracownicy spełniają wymagania kwalifikacyjne dla wykonywania pracy
na stanowiskach dozoru i eksploatacji
w zakresie konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowymdla urządzeń, instalacji, i sieci dla: 

 

 • Grupa 1. - Urządzenia, instalacje
  i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające

 • i zużywające energię elektryczną.
   

 • Grupa 2. - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające i zużywające ciepła oraz inne media energetyczne.
   

 • Grupa 3. - Urządzenia, instalacje
  i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

   

Spawacze posiadają zaświadczenia kwalifikacyjne do spawania blach i rur metodami: 111, 141, 142, 143, 145.

Konserwatorzy posiadają uprawnienia do konserwacji dźwignic w kategorii: E I, M II.

 

UPRAWNIENIA UDT SPÓŁKI
 

Decyzja nr UC-16-87-N/2-03 Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania napraw:

 • kotłów parowych, kotów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników  bezciśnieniowych
  i zbiorników ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych
  i zbiorników ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów technologicznych

 • elementów urządzeń ciśnieniowych (zaworów bezpieczeństwa)

Decyzja nr UC-16-87-P/1-06 Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania modernizacji:

 • kotłów parowych, kotów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników  bezciśnieniowych
  i zbiorników ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych
  i zbiorników ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów technologicznych

Decyzja nr UD-16-45-N/1-04 Urzędu Dozoru Technicznego do naprawy suwnic, wciągników, wciągarek, wózków jezdniowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi samojezdnych, żurawi stałych, żurawi szynowych

 

Spółka posiada wdrożony i przygotowuje się do certyfikacji Zintegrowany System Zarządzania spełniającego wymagania norm PN-ISO 9001:2000 w zakresie Systemu zarządzania Jakością, PN-ISO 14001.

 

UPRAWNIENIA TDT SPÓŁKI

Decyzja nr TDT-W/M/N-18/23 Transportowego Dozoru Technicznego do montażu, wytwarzania, modernizacji i napraw :

 • urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • urządzeń ciśnieniowych cystern o ciśnieniu napełniania i opróżniania powyżej  0,5 Bar do przewożenia:
  -materiałów, mieszanin i roztworów
  -materiałów sypkich
  -materiałów płynnych
  -cystern odejmowalnych do iloczynu nadciśnienia i pojemności do 50 bar x dm3 i nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bar

 

POCZTA

 1. pl
 2. en
 3. de
 4. hu
 5. cs
Belmar

Belmar Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe:

 

mail: zapytanie@belmar.com.pl

Projekt i wykonanie K. Bielecki

logo

47-225 Kędzierzyn - Koźle
ul. Szkolna 15

 

Numer KRS: 0000140223

Numer NIP: 749-15-96-111

REGON: 531221129

e-mail sekretariat:  belmar@belmar.com.pl

Tel. sekretariat:  +48 77 4886238

BELMAR Spółka z o.o.

Polityka RODO

Polityka COOKIES