Polityka COOKIES

Polityka RODO

BELMAR Spółka z o.o.

47-225 Kędzierzyn - Koźle
ul. Szkolna 15

 

Numer KRS: 0000140223

Numer NIP: 749-15-96-111

REGON: 531221129

logo

Projekt i wykonanie K. Bielecki

Belmar Sp. z o.o.

Belmar
 1. pl
 2. en
 3. de
 4. hu
 5. cs

POCZTA

Fundusze Europejski

Uprawnienia

 

Celem zapewnienia właściwego poziomu technicznego świadczonych usług, wysoką jakość oraz bezpieczne warunki ich realizacji Spółka BELMAR prowadzi stałe działania w celu uzyskiwania uprawnień, certyfikatów, systemów jakościowych przez pracowników  i firmę.

 

 

UPRAWNIENIA SEP PRACOWNIKÓW

Pracownicy spełniają wymagania kwalifikacyjne dla wykonywania pracy
na stanowiskach dozoru i eksploatacji
w zakresie konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowymdla urządzeń, instalacji, i sieci dla: 

 

 • Grupa 1. - Urządzenia, instalacje
  i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające

 • i zużywające energię elektryczną.
   

 • Grupa 2. - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające i zużywające ciepła oraz inne media energetyczne.
   

 • Grupa 3. - Urządzenia, instalacje
  i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

   

Spawacze posiadają zaświadczenia kwalifikacyjne do spawania blach i rur metodami: 111, 141, 142, 143, 145.

Konserwatorzy posiadają uprawnienia do konserwacji dźwignic w kategorii: E I, M II.

 

UPRAWNIENIA UDT SPÓŁKI
 

Decyzja nr UC-16-87-N/2-03 Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania napraw:

 • kotłów parowych, kotów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników  bezciśnieniowych
  i zbiorników ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych
  i zbiorników ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów technologicznych

 • elementów urządzeń ciśnieniowych (zaworów bezpieczeństwa)

Decyzja nr UC-16-87-P/1-06 Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania modernizacji:

 • kotłów parowych, kotów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników  bezciśnieniowych
  i zbiorników ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych
  i zbiorników ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów technologicznych

Decyzja nr UD-16-45-N/1-04 Urzędu Dozoru Technicznego do naprawy suwnic, wciągników, wciągarek, wózków jezdniowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi samojezdnych, żurawi stałych, żurawi szynowych

 

Spółka posiada wdrożony i przygotowuje się do certyfikacji Zintegrowany System Zarządzania spełniającego wymagania norm PN-ISO 9001:2000 w zakresie Systemu zarządzania Jakością, PN-ISO 14001.