Polityka COOKIES

Polityka RODO

BELMAR Spółka z o.o.

47-225 Kędzierzyn - Koźle
ul. Szkolna 15

 

Numer KRS: 0000140223

Numer NIP: 749-15-96-111

REGON: 531221129

logo

Projekt i wykonanie K. Bielecki

Belmar Sp. z o.o.

Belmar
 1. pl
 2. en
 3. de
 4. hu
 5. cs

POCZTA

Fundusze Europejski

 

 

 

 

 

Kilkanaście naszych linii nalewczych pracujących cały czas u  klientów sprawia że jesteśmy ekspertami w zakresie dostawy linii nalewczych do kanistrów, beczek i paletokontenerów IBC w zależności od potrzeb klienta w branżach chemicznej i spożywczej.

Główne cechy linii nalewczych:

 

 

 1. Ograniczenie pracochłonności i czasochłonności obsługi.
  Ilość pracowników zaangażowanych w pracę jest minimalna poprzez automatyzację procesu nalewania.

 2. Optymalny i przewidywalny czas nalewu.
   

 3. Powtarzalność nalewu wpływa na brak różnic wagowych i ilościowych – nasi klienci unikają reklamacji oraz niedomówień związanych z brakiem standardu nalewu. Nalew jest realizowany według zadanej dozy, po napełnieniu odpowiedniej ilości – nalew zostaje automatycznie zatrzymany.

Formularz do przygotowania oferty

Ulotka Nalewak Automatyczny

Nalewaki -Urządzenia nalewcze i linie nalewcze.

Linia do nalewania 
kanistrów

Ekonomiczne rozwiązania wypracowane przez kilkanaście lat doświadczeń sprawiły że jesteśmy liderem w zakresie dostawy ekonomicznych a jednocześnie trwałych nalewaków. Uzyskujemy to poprzez montaż i produkcję głównych komponentów na miejscu bez podwykonawców. Wykorzystując dostępne maszyny obróbcze, możliwości spawalnicze, oraz angażując naszych specjalistów z branż automatyki i elektryki dostarczamy nalewaki na korzystnych warunkach. Dodatkowo wskazujemy możliwości finansowania poprzez środki UE oraz leasing.

 

Krótki czasu nalewu: oferujemy rozwiązania techniczne które zapewniają najkrótszy możliwy czas nalewu poprzez odpowiedni dobór komponentów wchodzących w skład nalewaka.

Prostota obsługi – pracownik obsługujący nalewak zadaje dozę i uruchamia nalew. Obsługa nalewaka jest intuicyjna i prosta, sprowadza się do kilku powtarzalnych czynności. Do linii nalewczej dołączona jest krótka instrukcja obsługi gdzie znajduje się zwięzły opis czynności obsługowych nalewaka. Po montażu u klienta nasz pracownik  dodatkowo szkoli obsługę i udziela wszystkich informacji dotyczących obsługi nalewaka.

Trwałe rozwiązania niezawodnych nalewaków. Przed dostawą nalewaka każdorazowo bierzemy pod uwagę specyficzne warunki eksploatacji u klienta.

 

 1. Warunki zabudowy.
   

 2. Medium: ciecze agresywne, neutralne, palne, wybuchowe itp..
   

 3. Rozmiar pojemnika.
   

 4. Przyłącza procesowe.
   

 5. Czas nalewu.
   

 6. Inne specyficzne cechy.

Bezpieczeństwo obsługi , BHP i ppoż


Układ sterowania pracą nalewaka posiada szereg zabezpieczeń, które podnoszą niezawodność i bezpieczeństwo działania:


- blokada ruchu rolotoku wagowego w czasie nalewu
- blokada nalewu gdy lanca jest w górnym położeniu ponad pojemnikiem
- blokada powtórnego nalewu do tego samego pojemnika
- unieruchomienie ramienia z lancą w czasie nalewu
- blokada opuszczania rury wgłębnej w przypadku nacisku na wieko pojemnika
- blokada nalewu w przypadku braku odpowiedniego przyrostu wagi w czasie nalewania
- blokada ciśnienia hydrostatycznego w nalewanej beczce 
- możliwość raportowania wszystkich czynności

 

Ochrona środowiska, BHP.


W przypadku cieczy agresywnych lub szkodliwych dla zdrowia dbamy o to żeby opary napełnianej cieczy nie wydostawały się swobodnie z napełnianego pojemnika.
Nad otworem wlewowym zlokalizowany jest okap lokalnego odsysania oparów. Okap ten wyposażony jest w okienko ze szkła organicznego. Okienko ułatwia operatorowi wprowadzenie rury wgłębnej do otworu.  Regulacja wysokości nalewaka pozwala na takie ustawienie okapu, aby zapewnić skuteczne odsysanie oparów z pojemników o różnej wysokości. Odgazy kierowane są do zamkniętego absorbera.

 

Nalewak rozpuszczalników/cieczy palnych.

 

Konfekcjonowanie rozpuszczalników/cieczy palnych
Nalewak do cieczy palnych jest urządzeniem przystosowanym do pracy w strefie zagrożenia wybuchem.  Nalewane pojemniki są uziemiane za pomocą dedykowanego kontrolera, który blokuje nalewanie w przypadku niewłaściwego połączenia przewodu uziemiającego. Waga  pomostowa na której ważone są  pojemniki jest również w wykonaniu przeciwwybuchowym.

 

Dodatkowo nalewak współpracuje z systemem pomiaru stężeń  oparów (LEL)  oraz systemem wentylacji. Przekroczenie dopuszczalnych stężeń oparów w powietrzu blokuje nalewanie i uruchamia dodatkową wentylację.  Podobnie jak w przypadku nalewaka kwasów, nalewak rozpuszczalników posiada okap wentylacji miejscowej  do odsysania oparów z otworu pojemnika.
 

Nalewak cieczy agresywnych. Konfekcjonowanie cieczy agresywnych.


Nalewak kwasów i zasad charakteryzuje się tym, że wszystkie części układu mające kontakt z agresywnymi mediami są wykonane z materiałów odpornych na wyżej wymienione substancje.    Zastosowane materiały ochronne to: PVC, PVDF, PTFE, PP. Wysoki poziom zabezpieczeń przed cieczami agresywnymi powoduje pewne i bezawaryjne działanie nalewaka, przewidywalne dostawy napełnianych produktów do klienta docelowego oraz oszczędności kosztów serwisu i awarii. 
 

Nalewak cieczy spożywczych. Konfekcjonowanie cieczy spożywczych.


Nalewak  jest wykonany ze stali dopuszczonych do kontaktu z produktami spożywczymi. Wymienne rury wgłębne pozwalają na całkowitą separację elementów do nalewania poszczególnych cieczy. Układ sterowania ma zaprogramowane tryby ułatwiające dokładne płukanie całego ciągu nalewania po zakończonych pracach co zapewnia bezpieczeństwo mikrobiologiczne oraz spełnienie wymagań HACCP.
 

Informacje techniczne 


Transporter rolkowy umożliwia obsłudze sprawne dostarczanie i odbieranie pojemników do urządzenia dozującego. Ruchem transporterów kieruje pracownik obsługujący nalewak, a w pewnym zakresie również pracownik dowożący i odbierający napełniane pojemniki. Ruch podajnika jest skoordynowany z procesem nalewania tak, aby nie powodował kolizji i błędów ważenia. 

Wielkość linii transportowych jest każdorazowo dostosowywana do lokalnych warunków u zamawiającego.
Zespół napełniania pojemników składa się z wagi pomostowej, na której ważony jest nalewany pojemnik oraz ramie nalewaka za pomocą którego wprowadzana jest do pojemnika lanca wgłębna połączona z rurociągiem doprowadzającym nalewaną ciecz.

 

Ramię nalewaka posiada możliwości swobodnego ruchu poziomego. Ruch ten wykonuje operator ręcznie. Natomiast ruch pionowy rury wgłębnej zapewnia siłownik pneumatyczny. Ilość nalewanej cieczy jest kontrolowana przez wagę połączoną ze sterownikiem, który posiada algorytm uczenia się, w celu precyzyjnego dozowania.
 

Certyfikacja CE: Nalewaki objęte są  deklaracją CE.

Ralizacja dostawy:

Po uzgodnieniach technicznych, wypełnieniu formularza doboru nalewaka

Przedstawimy ofertę na dostawę nalewaka. Termin dostawy będzie ustalony indywidualnie, w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych.

 

Gwarancja: Na wyroby udzielamy standardowej gwarancji 24 miesięcy.

 

Serwis: Posiadamy dedykowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W przypadku awarii urządzenia niezwłocznie dokonamy naprawy. Posiadamy także szereg części zapasowych oraz możliwość szybkiej reakcji.