Pobierz 

Formularz Zamówienia 

Pobierz 

Ogólne Warunki Sprzedaży 

Do pobrania 

 

 

Agregat prądotwórczy to urządzenie wykorzystywane w wielu miejscach i sytuacjach. W niektórych przypadkach jest niezbędny do ochrony życia (np. na lotniskach czy w szpitalach), ochrony środowiska lub finansów (w zakładach produkcyjnych, oczyszczalniach, przepompowniach ścieków itp.), a także obiektów (w bankach, na stacjach benzynowych, w marketach, hotelach, pensjonatach i prywatnych domach). Dużo sprzętów nie może zostać odciętych od energii elektrycznej nawet na krótką chwilę, dlatego zasilanie awaryjne okazuje się w wielu sytuacjach niezastąpione. Pod pojęciem „agregat prądotwórczy” kryją się różne rodzaje urządzeń.

 

Podział agregatów prądotwórczych ze względu na rodzaj silnika napędowego

Według tych kryteriów można wyróżnić następujące urządzenia:

 • benzynowe – mają najmniejszą moc do 12–15 kW,

 • wysokoprężne (diesla) – to modele o mocy od kilku kilowatów do kilku megawatów,

 • z silnikami zasilanymi gazem lub biogazem – agregaty w pełnym zakresie mocy do pracy ciągłej.

 •  

Podział agregatów prądotwórczych ze względu na rodzaj prądnicy

W tej kategorii podział agregatów prezentuje się następująco:

 • jednofazowe – powszechnie wykorzystywane modele o mocy do 10 kW,

 • trójfazowe – taki agregat prądotwórczy ma moc od kilku kilowatów do kilku megawatów.

Oba rodzaje o niewielkiej mocy można nabyć w wykonaniu asynchronicznym, natomiast te najmniejsze i o mocy do kilku megawatów są dostępne w wersji synchronicznej.

 

Podział agregatów prądotwórczych ze względu na sposób zabudowy

W tym przypadku można wyróżnić modele:

 • nieobudowane – mogą znajdować się w pomieszczeniach, pod wiatami, w kontenerach itp.,

 • obudowane wyciszone – ten agregat prądotwórczy da się zabudować na podwoziach jezdnych, gdzie stanowi mobilne źródło energii; nie wolno zapomnieć o wymaganej homologacji dla podwozia jezdnego w przypadku transportu urządzenia po drogach publicznych,

 • odporne na warunki atmosferyczne.

 

Podział agregatów prądotwórczych ze względu na rodzaj sterowania

Pod tym względem wymienia się następujące modele:

 • ręczne – linka rozruchowa

 • ręczne – stacyjka z kluczykiem,

 • uruchamiane automatycznie,

 • z układem SZR (Samoczynnego Załączenia Rezerwy).

 

Agregat prądotwórczy ręczny z linką rozruchową ma moc do kilku kilowatów. Urządzenie sterowane ręcznie ze stacyjką z kluczykiem jest wyposażone w rozrusznik oraz akumulator.

 

Jak wybrać odpowiedni agregat prądotwórczy?

 

Podczas wyboru agregatu należy zwrócić uwagę na jego moc znamionową. W czasie pracy obciążenie nie może przekraczać 80% posiadanej mocy. W przeciwnym razie długotrwałe użytkowanie może spowodować przeciążenie i uszkodzenie urządzenia. Producent powinien umieścić też na tabliczce znamionowej informację dotyczącą klasy wykonania. Mówi ona o tym, jak dokładne napięcie wytwarza agregat prądotwórczy (z uwzględnieniem wartości i stabilności amplitudy, kształtu oraz częstotliwości). Informuje też, jaką grupę odbiorników zasili dany sprzęt. Im wyższa klasa, tym jest on lepszej jakości. Dostępne klasy to G1, G2 i G3. Jeśli chodzi o zasilanie elektroniki, należy wybrać minimum klasę G2.

 

 

Serwisowanie agregatu prądotwórczego

 

Agregat prądotwórczy to urządzenie służące do wytwarzania prądu elektrycznego, składające się w uproszczeniu z silnika spalinowego oraz prądnicy. Jego zastosowanie jest szerokie, od zasilania awaryjnego, przez budownictwo, przemysł, eventy i festiwale, transport, zasilanie wiejskie, a nawet ośrodki medyczne. Regularna konserwacja i odpowiednie użytkowanie pozwala zminimalizować ryzyko usterek technicznych, takich jak awarie układu paliwowego czy też uszkodzenie kondensatora.

 

Jak często należy serwisować agregat prądotwórczy?

 

Częstotliwość serwisowania agregatu prądotwórczego zależy od kilku czynników, takich jak:

 • częstotliwość użytkowania agregatu

 • rodzaj i intensywność pracy

 • warunki pracy (np. wilgotność, zanieczyszczenie)

 

Każdy agregat prądotwórczy ma w instrukcji obsługi umieszczone takie informacje jak: jakie są zalecane czynności konserwacyjne i regulacyjne oraz jak często należy wykonać usługę serwisową agregatu prądotwórczego. Zazwyczaj jest to raz na rok lub po przepracowaniu określonej ilości godzin. Dla przykładu, jeśli agregat prądotwórczy jest używany intensywnie i często, np. na budowie, przeglądy powinny być przeprowadzane częściej niż w przypadku agregatu używanego sporadycznie, stąd uwarunkowanie przeglądu serwisowego od ilości przepracowanych godzin jest bezpieczniejsze, jeśli chodzi o agregat prądotwórczy, niż określanie tego wymogu na sztywno uzależniając go od ilości dni.

Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń producenta dotyczących konserwacji, ponieważ to one pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa, niezawodności i długiego okresu eksploatacji agregatu prądotwórczego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do konserwacji agregatu należy skontaktować się z producentem lub serwisem.

 

Agregat prądotwórczy - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Serwis gwarancyjny agregatów prądotwórczych przemysłowych jest bardzo ważny, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo, zwiększa niezawodność, prolonguje żywotność i pozwala na zachowanie gwarancji producenta.

Jeśli chodzi o agregat prądotwórczy przemysłowy, to serwis gwarancyjny obejmuje naprawy uszkodzeń spowodowanych najczęściej wadami materiałowymi lub produkcyjnymi oraz bieżące wymiany płynów i elementów eksploatacyjnych. Serwis pogwarancyjny to najczęściej naprawy uszkodzeń spowodowanych eksploatacją lub zużyciem.

Serwis gwarancyjny agregatów prądotwórczych może obejmować następujące rodzaje napraw:

 • Naprawy silnika: naprawa lub wymiana uszkodzonych części silnika, takich jak tłoki, cylindry, panewki, wałki rozrządu itp.

 • Naprawy układu elektrycznego: naprawa lub wymiana uszkodzonych części układu elektrycznego, takich jak alternator, regulator napięcia itp.

 • Naprawy układu chłodzenia: naprawa lub wymiana uszkodzonych części układu chłodzenia, takich jak chłodnice, wentylatory, pompy wody itp.

 • Naprawy układu paliwowego: naprawa lub wymiana uszkodzonych części układu paliwowego, takich jak filtry paliwa, pompy paliwowe itp.

 • Naprawy układu przeniesienia mocy: naprawa lub wymiana uszkodzonych części układu przeniesienia mocy, takich jak przekładnie, sprzęgła itp.

 • Przegląd Techniczny: sprawdzenie poziomu zużycia elementów i płynów eksploatacyjnych, które agregat prądotwórczy zużywa na bieżąco w trakcie pracy.

 

Jak wygląda obsługa serwisowa agregatu prądotwórczego?

 

Obsługa serwisowa agregatu prądotwórczego polega na przeprowadzeniu regularnych przeglądów i konserwacji, które mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzenia oraz jego bezpieczeństwa. W ramach obsługi serwisowej technicy mogą wymienić olej, filtry, sprawdzić poziom płynów eksploatacyjnych, sprawdzić agregat prądotwórczy pod kątem szczelności układu chłodzenia i dolotu powietrza, sprawdzić i w razie potrzeby regulować ustawienia regulatora napięcia, sprawdzić poprawność działania instalacji elektrycznej oraz sprawdzić i ewentualnie naprawić układ paliwowy. W razie potrzeby technicy serwisu mogą też wymienić części zużyte lub uszkodzone. Pamiętaj, że regularne serwisowanie agregatu prądotwórczego pozwala na uniknięcie poważnych usterek oraz przedłużenie jego żywotności.

 

Najważniejsze informacje o agregacie prądotwórczym na budowę

 

Agregat prądotwórczy, czy przyłączenie elektryczne z sieci energetycznej?

 

Rozwiązaniem bardzo często stosowanym na budowie w przypadku braku możliwości podłączenia się pod instalacje elektryczną  jest oczywiście agregat prądotwórczy. Urządzenie może pracować na różnych paliwach, takich jak benzyna, olej czy gaz. Produkowana tam energia elektryczna jest w większości przekazywana bezpośrednio do maszyny, z której chcemy korzystać. Na rynku dostępne są zarówno agregaty jednofazowe, jak i trójfazowe. Drugą opcją są przyłącza tymczasowe, gdzie procedura odbywa się prawie na takich samych warunkach jak przyłącze stałe, z tą różnicą, że prace związane z przyłączeniem do sieci muszą zostać zakończone maksymalnie po 2 miesiącach. Przed zwróceniem się do dostawcy energii o tymczasowe przyłączenie do sieci należy określić moc umowną obiektu. Weź pod uwagę technologię budynku, liczbę i rodzaj urządzeń napędzanych energią oraz wszelkie funkcje wymagające energii elektrycznej. Elektryk lub kierownik budowy może pomóc w dokładnym oszacowaniu uzgodnionej wydajności.

 

Co w takim razie będzie najlepszym rozwiązaniem? Niestety nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. To, która opcja jest dla Ciebie odpowiednia, zależy głównie od wielkości i intensywności prac do wykonania na placu budowy. Ogólnie bardziej opłacalne jest podłączenie przyłącza zasilania. Jednak jako dodatkowe rozwiązanie można rozważyć agregat prądotwórczy. Można z niego skorzystać przed zainstalowaniem połączenia lub w przypadku awarii i zaniku zasilania. Bardzo ważne jest, aby energia elektryczna była używana na placu budowy zgodnie z prawem. Niektórzy nie rozumieją, że na przykład łączenie się z punktem dostępowym sąsiada jest nielegalne. „Dostosowanie się” bezpośrednio do właściciela sąsiedniej działki traktowane jest jako nielegalna odsprzedaż energii i może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.

 

Jaki agregat prądotwórczy dla firmy budowlanej?

 

Przy wyborze agregatu prądotwórczego należy sprawdzić, jakie dokładnie narzędzia zamierzamy zasilać poprzez energię, którą będzie wytwarzał. Betoniarki, wiertarki, szlifierki, piły itp. są zwykle używane na placu budowy. Jeśli niektóre maszyny są 3-fazowe, a inne 1-fazowe, optymalnym wyborem jest generator 3-fazowy, który może dostarczać zarówno napięcie 230 V. i urządzeń o 400 V. Na budowie prawdopodobnie będziemy używać dużego sprzętu, takiego jak betoniarka, który wymaga prądu trójfazowego. Należy jednak pamiętać, że tego typu agregaty prądotwórcze w wersji trójfazowej, mogą szybko ulec zniszczeniu, jeśli nie są użytkowane prawidłowo. Czemu? Ponieważ prąd pobierany z gniazd jednofazowych nie może przekraczać 60% całkowitej mocy generatora. Jeśli korzystamy jednocześnie z gniazd jednofazowych i trójfazowych, obciążenie musi być równomiernie rozłożone.

 

Agregaty prądotwórcze jednofazowe - kiedy je wybrać? Jeśli cały sprzęt wymaga tylko prądu jednofazowego, nie warto przepłacać i wybierać generatora trójfazowego, w zupełności wystarczy ten jednofazowy. To znacznie ułatwia obsługę generatora - sumaryczna moc podłączonych urządzeń nie może po prostu przekroczyć pełnej mocy generatora. W przypadku narzędzi i urządzeń wykorzystywanych na budowie o napięciu nieprzekraczającym 230 V można wymienić na przykład większość standardowych elektronarzędzi, takich jak wiertarki, szlifierki, czy piły. Jeżeli sprzęt będzie wykorzystywany na niewielkiej budowie, na przykład domku letniskowego metodą gospodarczą, to z pewnością warto rozważyć zakup agregatu prądotwórczego jednofazowego, który posiada moc ciągłą ok. 2-3 kW.

 

Agregat prądotwórczy na budowę - jaki jest koszt pracy?

 

Poza tym, że jesteśmy samowystarczalni, decydując się na zakup agregatu prądotwórczego, możemy też sporo dzięki niemu zaoszczędzić. Nowoczesny generator o maksymalnej mocy silnika wysokoprężnego 8,5 kW zużywa zaledwie 1,2 litra paliwa na każdą godzinę pracy. Generator benzynowy o tej samej wydajności zużywa około 4 litrów benzyny na godzinę. Oznacza to, że jeśli cena paliwa wynosi 7,6 zł za litr, to dzienna cena energii elektrycznej za olej napędowy na budowie wynosi około 70 zł. Jeśli korzystasz z benzyny, cena wynosi około 220 zł. Zastosowanie jednostek diesla pozwala zaoszczędzić nawet 150 zł dziennie. Przenośny agregat prądotwórczy na budowę jest również wygodny w konserwacji. Jak każde urządzenie wyposażone w silnik spalinowy wymaga pewnych typowych zabiegów konserwacyjnych. System wyświetlacza informuje o konieczności dolania oleju i wymiany filtrów. Dzięki rurowej ramie, bez ścian zabudowy, dostęp do wszystkich części urządzenia jest na tyle swobodny, że okresowe przeglądy są bardzo łatwe. To z pewnością idealne awaryjne zasilanie dla firm budowlanych!

 

Pod kątem kosztów, pozostaje jeszcze kwestia do rozważenia - czy zamierzamy zakupić agregat prądotwórczy na budowę, czy go wynająć? Oczywiście większość inwestorów decyduje się na wynajem generatora. Jest to wygodniejsza opcja, ponieważ wypożyczalnie sprzętu często służą radą w wyborze najlepszego modelu. Takie firmy często proponują również dostarczenie urządzenia na plac budowy. Ale jeśli chodzi o koszty, wynajem wcale nie jest tańszy niż zakup. Tak, zakup to duży jednorazowy wydatek i w zależności od skali całej inwestycji może być droższy niż wynajem. Tyle że po zakończeniu prac inwestor może sprzedać taki agregat prądotwórczy na rynku wtórnym. Jego wartość na pewno spadnie o 20-30%, ale nadal jest to bardzo opłacalne rozwiązanie i można w takim przypadku odzyskać dużą część zainwestowanych pieniędzy. Zakup generatora w celu późniejszej sprzedaży sprzętu często okazuje się najtańszym sposobem na wytworzenie energii elektrycznej podczas budowy.

 

Jakiej mocy powinien być agregat prądotwórczy przeznaczony na budowę?

 

Dla wielu osób wybór agregatu prądotwórczego do pracy ciągłej, przynajmniej przez kilka godzin, to nie lada wyzwanie. Trudno znaleźć uniwersalne urządzenie, które jednocześnie będzie w przystępnej cenie. Generatory dużej mocy z wieloma wyjściami mogą kosztować dziesiątki tysięcy złotych. Taka cena jest zaporowa dla wielu firm, zwłaszcza małych, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w branży budowlanej. Co w takim razie powinno znaleźć się na Twoim placu budowy? Zainwestuj w rozrusznik elektryczny. W przypadku częstego włączania i wyłączania agregatu prądotwórczego jest to lepsze i wygodniejsze rozwiązanie nie tylko dla nas, ale i dla żywotności samego silnika. Rodzaj jednostki pracy zależy tylko od naszych preferencji i budżetu. Jednak generator diesla jest lepszym wyborem, ponieważ olej napędowy jest bardziej wydajny przez kilka godzin ciągłej pracy. Drugi parametr, tj. lepsze napięcie jednofazowe lub trójfazowe. Biorąc pod uwagę, że większość maszyn i urządzeń budowlanych, takich jak wibratory do betonu, wymaga do działania wysokiego napięcia, agregat prądotwórczy na budowie powinien być trójfazowy. Jeśli jednak chcemy korzystać z elektronarzędzi o napięciu 230 V i 400 V, najlepszym wyborem będzie agregat prądotwórczy z wyjściem jednofazowym i trójfazowym.

 

Przy wyborze agregatu prądotwórczego na budowę należy również wziąć pod uwagę dodatkową moc potrzebną do uruchomienia silnika, która chwilowo pobiera 3- razy więcej prądu niż podczas normalnego użytkowania. Generator 800-1200 VA powinien wystarczyć do zasilenia bojlera, lodówki, pompy oświetlenia głównego i automatyki. Jeśli potrzebnych jest kilka odbiorników, np. pompa z serii hydroforowej, należy zakupić jednostkę o mocy 2-3 kVA. Warto kupić generator wyposażony w system stabilizacji napięcia AVR, który pozwala na bezpieczne korzystanie ze wszystkich urządzeń elektronicznych. Jak widzisz wybór konkretnego agregatora prądotwórczego to nie lada wyzwanie, po przeczytaniu artykułu wiesz już jednak na jakie kwestie koniecznie powinieneś zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji!

 

Agregat prądotwórczy w rolnictwie - kiedy może się przydać?

 

Agregat prądotwórczy przydaje się w wielu sytuacjach. Jest na szeroką skalę stosowany w firmach, domach i w rolnictwie. Faktem jest, że sprzęt rolniczy jest aktualnie zautomatyzowany w bardzo dużym stopniu. To sprawia, że musimy zadbać o bezproblemowe zasilanie awaryjne. W przeciwnym razie nagłe odcięcie prądu może mieć wpływ na działalność gospodarstwa rolnego. W efekcie mamy do czynienia ze stratami w plonach i zwierzętach, czego z pewnością chcemy uniknąć. Z pomocą przychodzi agregat prądotwórczy dla rolnika, który cieszy się dużą popularnością. Sprawdźmy, kiedy taki sprzęt może się przydać na roli. Dlaczego tak ważne jest posiadanie agregatu prądotwórczego? Co trzeba wiedzieć?

 

Agregat prądotwórczy w gospodarstwie rolnym

 

Co ciekawe, gospodarstwa rolne zajmują sporą część naszego kraju. Statystyki wskazują, że im dalej znajduje się gospodarstwo od aglomeracji miejskiej, tym większe ryzyko wyłączenia energii elektrycznej. Problem ten zauważamy zwłaszcza podczas różnych anomalii pogodowych. Już wielokrotnie wsie w Polsce pozostawały bez prądu na wiele dni. Pamiętajmy o tym, że nowoczesne systemy rolnicze są niezwykle energochłonne. Trzeba mieć na uwadze zasilanie rezerwowe, które w trakcie przerw w dostawach prądu jest niezbędne. Nic więc dziwnego, że agregat prądotwórczy aktualnie gości praktycznie w każdym gospodarstwie rolnym.

 

Jak poradzić sobie w razie nagłej przerwy w dostawach prądu?

 

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna - trzeba zastosować agregat prądotwórczy dla rolnika. Jak już wiemy, przemysł rolniczy jest zautomatyzowany w wielu sferach. To sprawia, że niezbędne jest zadbanie o bezproblemowe i sprawne zasilanie awaryjne. Niestety nagła utrata prądu ma niszczące efekty, powodując śmierć zwierzaków i straty w plonach. Rolnicy, którzy korzystają z generatorów prądu, mogą spać spokojnie. Agregat prądotwórczy zapewnia kontrolę nad całym gospodarstwem rolnym. Od tej pory awarie sieci energetycznej nie są już problemem. Faktem jest, że rolnictwo potrzebuje rozwiązań:

 

 • wydajnych,

 • niezawodnych,

 • czystych,

 • niedrogich.

 

W tym miejscu stosuje się wiele maszyn i urządzeń, z których każde ma określone działanie.

Gospodarstwa rolne mają własne zapotrzebowanie na moc, co zależy od wielkości i przeznaczenia gruntów. Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym jest zbudowany do każdego celu. Każdy rolnik wskazuje, że posiadanie własnego generatora ma sens. Jednakże wybór nie zawsze jest łatwy, dlatego warto poprosić o wsparcie specjalistę.

 

Agregat prądotwórczy dla rolnika jest nieoceniony w wielu sytuacjach. Kiedy przydaje się agregat w gospodarstwie rolnym? Zazwyczaj jest użytkowany wtedy, gdy dochodzi do awarii sieci, co skutkuje przerwą w dostawie prądu. Nie możemy sobie pozwolić na takie przerwy, gdyż to daje zgubne skutki. Maszyny w razie problemów mogą cały czas działać za pomocą agregatu. To sprzęt nowoczesny i solidny, który jest także użytkowany w innych miejscach. Przerwy w dostawie prądu nie wpłyną na ponoszone dodatkowe koszty, co uzyskamy dzięki agregatom prądotwórczym.

 

 

Agregat prądotwórczy w rolnictwie - jaki wybrać?

 

Agregaty prądotwórcze to urządzenia, które już od dłuższego czasu cieszą się dużą popularnością na rynku. Korzystają z nich nie tylko gospodarstwa domowe i firmy, lecz także rolnicy. Praca w rolnictwie nie jest łatwa, dlatego trzeba zadbać o solidne urządzenia. Praktycznie każde gospodarstwo rolne korzysta z agregatów, odznaczających się sprawną i niezakłóconą pracą. Jaki agregat prądotwórczy w rolnictwie wybrać? O czym pamiętać podczas wyboru?

 

Generator prądu dla rolnika

 

Jaki agregat prądotwórczy dla rolnika wybrać? Wiele zależy od charakteru produkcji rolniczej. Inny model może sprawdzić się w sadownictwie, a jeszcze inny w hodowli. W rolnictwie najczęściej moc waha się między 15 kVA a 1000 kVA. Ta rozpiętość jest bardzo duża, co zależy od oczekiwań rolnika i danej działalności. Możemy skorzystać z pomocy specjalisty podczas wyboru agregatu. Bez analizatorów sieci i pomiarów na miejscu trudno jest mówić o najlepszym wyborze.

 

Pamiętajmy o tym, że wybór agregatu wiąże się z bilansem mocy w gospodarstwie. Możemy ją obliczyć za pomocą sprawdzenia przyłącza. W tej sytuacji moc przyłączeniowa jest zależna od rodzaju i liczby urządzeń elektrycznych, które znajdują się w rolnictwie. Co ciekawe, taka praca jest często wykonywana przy projekcie naszego gospodarstwa. W dokumentacji powinniśmy znaleźć obliczony wcześniej bilans mocy wraz z rezerwą. Jeśli nie mamy takiego dokumentu, i tak musimy znać bilans mocy. Nie trzeba od razu dobierać urządzenia o mocy maksymalnej, gdyż nowoczesny agregat prądotwórczy może znieść chwilowe, także podwójne obciążenie.

 

Agregat prądotwórczy na olej napędowy, gaz czy benzynę?

Do wyboru mamy agregat prądotwórczy na:

 • olej napędowy,

 • gaz,

 • benzynę.

 

Modele benzynowe są dostępne w maszynach 12-15 kVA. W urządzeniach większych stosuje się popularne jednostki wysokoprężne. Ponadto, coraz bardziej cenione stają się także maszyny napędzane gazem. Jakie generatora potrzebuje rolnik? Faktem jest, że maszyna działa na obrotach stałych, dlatego wymaga większej skokowej pojemności i liczby cylindrów w celu zachowania tego samego momentu obrotowego, co urządzenia napędzane olejem napędowym. Agregat prądotwórczy na gaz wybrać warto wtedy, gdy pracuje cały czas. Atutem jest dbałość o środowisko naturalne, gdyż napęd gazowy nie zanieczyszcza znacznie środowiska.

 

Największe moce agregatów są dostępne w wersji stacjonarnej. Agregat prądotwórczy dla rolnika może być zabudowany i wyciszony, dzięki czemu nie martwimy się głośną pracą urządzenia. Możemy zakupić modele jedno lub trójfazowe. Te pierwsze stawiają na mniejsze napięcie, dlatego zazwyczaj są stosowane w domach. W dużym gospodarstwie rolnym z pewnością sprawdzi się solidny agregat trójfazowy, który pozwoli zasilać wiele urządzeń w razie awarii prądu. Przerwa w dostawach prądu wpływa negatywnie na pracę rolnika, dlatego warto temu przeciwdziałać i być przygotowanym na każdą ewentualność. Nowoczesne generatory prądu są niezbędne wszędzie tam, gdzie wymagana jest ciągła praca różnorodnych maszyn.

 

 

Agregat prądotwórczy dla firm - leasing, podatki.

 

Leasing maszyn budowlanych to forma finansowania, w której przedsiębiorstwo wynajmuje maszyny budowlane od leasingodawcy na określony czas. Przedsiębiorstwo płaci miesięczne raty leasingowe, zawierające opłatę za użytkowanie oraz odsetki. Po zakończeniu okresu leasingu przedsiębiorstwo może wykupić za symboliczną cenę lub oddać ją leasingodawcy. Leasing maszyn budowlanych pozwala przedsiębiorstwom na uzyskanie dostępu do nowoczesnego sprzętu bez konieczności jego zakupu, co pozwala na oszczędności finansowe oraz zwiększenie elastyczności biznesowej.

 

Czy można wziąć agregat prądotwórczy w leasing?

 

Agregat prądotwórczy jak najbardziej może być objęty leasingiem. Leasing agregatów prądotwórczych to popularna forma finansowania dla przedsiębiorstw, które potrzebują tymczasowego lub długoterminowego dostępu do tego typu sprzętu. Leasing pozwala na uniknięcie konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupu agregatu, a jednocześnie zapewnia dostępność sprzętu w momencie, gdy agregat prądotwórczy jest potrzebny. Leasingodawcy oferują różne warunki leasingu, w tym różne okresy trwania oraz opcje wykupu lub wymiany sprzętu po zakończeniu okresu leasingu.

 

Agregat prądotwórczy w leasingu - warunki.

 

Leasingodawcy oferują różne warunki leasingu, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiam kilka przykładów różnych warunków leasingu, które mogą być oferowane przez leasingodawców:

 • Okres leasingu - Leasingodawcy oferują różne okresy leasingu, które mogą trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Przedsiębiorstwa mogą wybrać okres leasingu, który najlepiej odpowiada ich potrzebom.

 • Raty leasingowe - Leasingodawcy oferują różne opcje płatności rat leasingowych, w tym raty stałe lub raty malejące. Przedsiębiorstwa mogą wybrać opcję, która najlepiej odpowiada ich możliwościom finansowym.

 • Opcje wykupu - Leasingodawcy oferują różne opcje wykupu sprzętu po zakończeniu okresu leasingu. Przedsiębiorstwa mogą wykupić agregat prądotwórczy za symboliczną cenę lub oddać go leasingodawcy.

 • Opcje wymiany - Leasingodawcy oferują również opcję wymiany sprzętu na nowy po pewnym okresie leasingu.

 • Warunki finansowe - Leasingodawcy oferują różne warunki finansowe, w tym wymagania dotyczące wkładu własnego, stopy procentowej.

 

Przedsiębiorstwa chcące wziąć leasing na agregat prądotwórczy powinny dokładnie przeanalizować różne warunki leasingu i wybrać te, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom i możliwościom finansowym.

 

Wydatki na agregat prądotwórczy i paliwo - rozliczenie kosztów podatkowych.

 

Wydatki na agregat prądotwórczy oraz paliwo do niego, mogą być rozliczane w kosztach podatkowych. Według polskiego prawa podatkowego, koszty uzyskania przychodu (KUP) to wydatki, które służą osiągnięciu przychodów lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Jeśli chodzi o agregat prądotwórczy, koszty jego zakupu, utrzymania, serwisowania oraz paliwo do niego, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu w przypadku, gdy służą one do produkcji prądu, który jest niezbędny dla działalności przedsiębiorstwa.

Jednak, aby móc odliczyć te koszty w podatkach, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków:

 • Koszty muszą być rzeczywiście poniesione i udokumentowane (np. faktura VAT).

 • Koszty muszą być związane z działalnością gospodarczą.

 • Koszty muszą być uzasadnione i proporcjonalne do przychodów.

 

 

 

Dlaczego szpital ma obowiązek zaopatrzyć się w agregat prądotwórczy?

 

Nowoczesne agregaty prądotwórcze charakteryzują się wysoką bezawaryjnością i mogą zasilać różnego rodzaju placówki. Takie urządzenie powinno się znaleźć w każdym szpitalu, ponieważ są to miejsca, w których nawet krótkotrwała przerwa w dostawie prądu może zagrażać życiu pacjentów. Na co dzień placówki medyczne korzystają z bardzo zaawansowanej aparatury służącej do diagnostyki, przeprowadzania operacji i podtrzymywania życia. Brak dostęp do sprzętu z powodu utraty zasilania może mieć katastrofalne skutki dla szpitala i pracującego w nim personelu. A czy szpital ma obowiązek zaopatrzyć się w agregat prądotwórczy?

 

Jaką funkcję pełni agregat prądotwórczy w szpitalu?

 

Każdy szpital ma obowiązek zapewnić swoim pacjentom bezpieczeństwo. Dlatego w budynku powinny funkcjonować dwie linie zasilania: podstawowa i awaryjna. Agregat prądotwórczy dla szpitali to rozwiązanie, dzięki któremu placówka będzie dobrze przygotowana na ewentualne przerwy w dostawie prądu. A kiedy trzeba przejść na zasilanie awaryjne? Najczęściej użycie agregatu prądotwórczego jest konieczne, gdy:

 • uszkodzeniu uległa instalacja elektryczna w budynku

 • doszło do zwarcia

 • przerwa w dostawie prądu wynika z napraw konserwacyjnych

 • przerwa w dostawie prądu wynika z poważniejszej awarii spowodowanej silnym wiatrem, niskimi temperaturami lub podtopieniami

Wówczas szpital ma obowiązek zapewnić alternatywny sposób zasilania placówki, przynajmniej na czas potrzebny, aby usunąć usterkę. Dodatkowe źródło prądu musi być w pełni sprawne, niezawodne i dostosowane do potrzeb danego budynku. Moc agregatu prądotwórczego powinna odpowiadać zapotrzebowaniu konkretnych oddziałów. Duże szpitale, w których na co dzień przebywają pacjenci w stanie zagrożenia życia, często decydują się na zakup kilku modeli o odmiennych parametrach.

 

Agregat prądotwórczy dla szpitali - jak wybrać właściwy model?

 

Agregat prądotwórczy dla szpitali powinien być wyposażony w funkcję samostartu, dzięki której urządzenie włączy się automatycznie, gdy dojdzie do przerwania dostawy prądu. W efekcie personel nie musi osobiście uruchamiać takiego urządzenia, a zdrowie i życie pacjentów będzie przez cały czas właściwie chronione. Agregat prądotwórczy powinien zostać umieszczony w pomieszczeniu, do którego w razie potrzeby będzie łatwy dostęp. Pracownicy muszą też zadbać o to, aby nic nie zakłócało pracy agregatu, a samo urządzenie powinno się znajdować w suchym miejscu z dala od wilgoci i wody. Choć agregat prądotwórczy jest bezawaryjny, to mimo wszystko warto regularnie sprawdzać jego stan, ponieważ po wielu latach użytkowania pewne mechanizmy mogą wymagać naprawy.

Już nawet 30 minut przerwy w dostawie prądu może zagrozić bezpieczeństwu chorych. Jeśli szpital nie został wyposażony w alternatywne źródło zasilania, to pacjenci lub ich rodziny będą mogli wystąpić o wysokie odszkodowanie z tytułu poniesionych strat. Dlatego tego typu placówki mają obowiązek zabezpieczyć się na wypadek awarii instalacji elektrycznej, a najlepszym sposobem, aby to zrobić, jest zakup sprawdzonego agregatu prądotwórczego.

 

 

O czym należy pamiętać, przygotowując miejsce dla stacjonarnego agregatu prądotwórczego?

 

Instalacja stacjonarnych agregatów prądotwórczych

 

Agregator stacjonarny stanowi rezerwowe źródło zasilania na wypadek braku prądu z sieci elektroenergetycznej. Jest on przede wszystkim montowany na fundamencie zamkniętego pomieszczenia. Instalowane są m.in. w szpitalach, stacjach uzdatniania wody, ciepłowniach, centrach telekomunikacyjnych czy też zakładach produkcyjnych wymagających ciągłego zasilania.

Warto dodać, że urządzenie, którym jest agregat prądotwórczy stacjonarny, musi być podłączone do instalacji elektrycznej budynku, przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwy okręg energetyczny. Sprzęt ten musi również być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sieci elektroenergetyczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia nadprądowe, a także przeciwprzepięciowe według odpowiednich norm. Po podłączeniu trzeba wykonać niezbędne pomiary wyposażenia elektrycznego (pomiar uziemienia, rezystancja izolacji sprzętu).

 

Właściwe uziemienie każdego generatora jest bardzo istotne przed przystąpieniem do jego pracy. Dlatego też odpowiednio oznaczone zaciski urządzenia (zapoznać się z instrukcją generatora) należy przede wszystkim podłączyć do prawidłowo wykonanego systemu uziemienia. W przypadku gdy nie ma tego typu systemu lub też rezystancja istniejącego uziemienia jest większa niż 10 omów, to w takim przypadku uziemienie trzeba wykonać w miejscu podłączenia urządzenia.

 

Jak przygotować miejsce, w którym będzie stał agregat stacjonarny?

Generatory stacjonarne z silnikami diesla charakteryzują się przede wszystkim dużymi gabarytami. W związku z tym istotne jest, aby wybrać bezpieczne miejsce dla tego rodzaju sprzętu. Lokalizacja powinna także zagwarantować dogodny dostęp do urządzenia w celu ewentualnego tankowania czy też serwisowania.

 

Jeżeli agregat prądotwórczy zasila urządzenia na przykład w hali produkcyjnej, to w tym przypadku zaleca się umieszczenie jego pod zadaszeniem danego pomieszczenia. W większości przypadków bardziej praktycznym rozwiązaniem jest wybór agregatów zabudowanych, ponieważ obudowa nie tylko chroni sprzęt, ale co równie ważne wycisza pracę takiego urządzenia. Generator stacjonarny tego typu ma dużą elastyczność w zakresie umieszczania go na terenie obiektu. Można także umieścić sprzęt tuż obok budynku lub w pewnej odległości od niego. Wszystko będzie zależeć od indywidualnych uwarunkowań konkretnej przestrzeni. Takie rozwiązanie będzie umożliwiało instalowanie agregatów na gruntach prywatnych, które są oddalone od osiedli mieszkaniowych.

Generatory stacjonarne gdzie je najlepiej umieścić? Agregat należy zainstalować w kontenerze na przygotowanych do tego fundamentach. Najczęściej znajdują się one na zewnątrz budynku, a same pomieszczenia nazywane są pokojami zbiorczymi. Został on tak zaprojektowany, aby zagwarantować odpowiednią wymianę powietrza.

 

Generator stacjonarny wraz z zasobnikiem to kompletne urządzenie z elektrycznego, a także higienicznego punktu widzenia. Spełnia ono niezbędne wymagania związane z cyrkulacją powietrza.

 

Co należy brać pod uwagę podczas wyboru agregatów prądotwórczych?

 

Wybór agregatu prądotwórczego nie zawsze jest łatwy. Na rynku znajdziemy wiele propozycji, które trzeba dobrać do swoich oczekiwań. Faktem jest, że urządzenie ma szerokie zastosowanie. Sprawdzi się zarówno w firmie, jak i też w gospodarstwach domowych i podczas organizacji imprez. Sprawdźmy zatem, co jest najważniejsze podczas zakupu agregatu prądotwórczego. Na co należy zwracać uwagę? Jakie cechy powinien mieć solidny sprzęt tego typu?

 

Niezawodne urządzenie

 

Przerwa w dostawie energii z pewnością wpływa na pracę lub obowiązki domowe. Agregat prądotwórczy posłuży nam zawsze wtedy, gdy dojdzie do awarii sieci. Poza tym jest użytkowany tam, gdzie nie ma dostępu do energii elektrycznej. Urządzenie służy do zasilenia urządzeń w miejscach bez dostępu do prądu lub w razie awarii sieci. Zazwyczaj ta druga sytuacja ma miejsce w domach i miejscach pracy. Nie zapominajmy o tym, że urządzenie jest nieocenione w plenerze. Posłuży nam do zasilania urządzeń na placu budowy lub w trakcie organizowania imprez. W tym wypadku trzeba mieć na względzie większą wydajność.

Moc agregatu

 

Co jest ważne podczas wyboru?

 

Agregat prądotwórczy powinien mieć dostateczną moc. Ten parametr musi być wyższy niż suma mocy wszelkich urządzeń, które mają być zasilane. Zakup wymaga sprawdzenia mocy maksymalnej i mocy znamionowej urządzeń. To bardzo ważna kwestia, gdyż urządzenia elektryczne przy rozruchu pobierają znacznie więcej energii niż przy pracy ciągłej.

Kolejnym dylematem jest wybór pomiędzy jedno a trójfazowymi urządzeniami. Te pierwsze wytwarzają prąd o napięciu 230 V. Prąd taki płynie w gniazdkach w naszym domu. Takie rozwiązanie jest zatem najlepsze dla biura lub domu. Trójfazowy model stawia na prąd o napięciu 400 V. Jest on stosowany głównie do zasilania maszyn budowlanych, rolniczych lub elektronarzędzi o dużej mocy.

Rodzaj paliwa

 

Agregat prądotwórczy może być zasilany benzyną, gazem LPG lub olejem napędowym. Pamiętajmy o tym, że każdy rodzaj paliwa sprawdza się w innym zastosowaniu. Przyjrzyjmy się każdej opcji:

 

 • Agregat z silnikami benzynowymi - kosztuje nieco mniej niż inne propozycje. Spala więcej paliwa, dlatego jest raczej mało opłacalny w ciągłym działania. Bardzo dobrze sprawdzi się przy zasilaniu awaryjnym w gospodarstwie domowym.

 • Agregat z gazem LPG - to nieco droższy model. Zasilany jest jednakże tańszym paliwem, co doceniają odbiorcy. W przypadku intensywnego użytkowania, taki agregat prądotwórczy jest doskonałym wyborem. Istotne jest to, że gaz jest bardziej ekologiczny niż diesel i benzyna.

 • Agregat z silnikiem diesla - cechuje się ekonomicznym spalaniem. Służy użytkownikom głównie przy długotrwałej pracy, przykładowo na imprezie plenerowej lub w pracy na budowie. Silnik ten wyróżnia się także trwałością. Nie należy zapominać o przeglądzie co ok. 200 godzin pracy.

 

Każdy odbiorca powinien postawić na urządzenia od sprawdzonych producentów. To daje nam pewność wysokiej jakości i wytrzymałości agregatu. Generatory mają liczne cechy - różnią się między sobą zastosowaniem, rodzajem wykorzystywanego paliwa, mocą i konstrukcją.

 

 

Agregat prądotwórczy do zasilania koncertów - koszty sprzętu i eksploatacji

 

Sprawna organizacja masowych imprez w plenerze opiera się głównie na pewnym i niezawodnym zasilaniu. Wyłączając kameralne koncerty akustyczne trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie bez odpowiedniego zasilania. W branży muzycznej jest to szczególnie istotne. Nawet jeżeli artyści nie potrzebują bezpośrednio prądu, to jest on potrzebny choćby do zapewnienia właściwego oświetlenia czy ogrzewania. Jedyną alternatywę dla zasilania z sieci stanowią agregaty prądotwórcze

.

Ekipy techniczne zabezpieczające należyty standard muszą brać pod uwagę szereg nieprzewidzianych utrudnień. Do najczęstszych należy z pewnością zaliczyć przerwy w dostawie prądu z sieci. To może zdarzyć się zawsze. Szczególnie w sezonie letnim, technicy często borykają się z koniecznością zmiany źródła zasilania. O ile oświetlenie nie ma szczególnych wymagań, to już elementy nagłośnienia zdecydowanie bardziej. Współczesny, profesjonalny muzyk korzysta głównie z aparatury wymagającej regularnego zasilania, stąd też żadna szanująca się ekipa techniczna nie wyjedzie w trasę bez alternatywnego źródła prądu. Agregaty prądotwórcze to remedium na potencjalne niespodziewane problemy.

 

Planując koncert plenerowy, wielu doświadczonych techników z góry zakłada wykorzystanie agregatów prądotwórczych. Szczególnie jeśli chodzi o imprezy w miejscach oddalonych od stałego źródła prądu. Naturalnie, w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę parametry techniczne. Funkcjonalność urządzenia jest również bardzo istotna, stąd nacisk na maksymalną mobilność agregatu prądotwórczego. Z praktycznych względów, preferowane są agregaty w konstrukcji umożliwiającej łatwy i wygodny transport. Jak większość sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia koncertu, agregaty prądotwórcze mocowane są na konstrukcjach jezdnych, co znacząco wpływa na sprawność i wygodę w pracy ekipy technicznej.

Przy wyborze agregatu prądotwórczego należy wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii:

 

 • zapotrzebowanie na energię

 • indywidualna specyfikacja zasilanych urządzeń

 • charakter zabezpieczanej imprezy

 

Wybór odpowiedniego agregatu prądotwórczego, paradoksalnie wiąże się z większą odpowiedzialnością, niż mogłoby się pozornie wydawać. Urządzenia elektryczne i elektroniczne wykorzystywane w czasie koncertów są niezwykle wrażliwe i wymagające. Inny prąd jest potrzebny do zasilania wzmacniaczy, inny dla instrumentów klawiszowych, a jeszcze inny dla powszechnych współcześnie komputerów. Osobną kategorię stanowią systemy oświetleniowe. Tylko świadomy dobór agregatu pozwoli ekipie technicznej pracować sprawnie, bez zbędnych obaw o najdelikatniejsze nawet elementy elektroniczne.

 

Równie ważnym argumentem przemawiającym za szczegółową analizą i świadomym wyborem właściwego agregatu prądotwórczego jest generowany przez niego hałas. Trudno sobie wyobrazić koncert, gdzie praca agregatu będzie zagłuszać muzykę, szczególnie w przypadku kameralnych wydarzeń. Aktualna oferta producentów agregatów prądotwórczych pozwala na dostosowanie alternatywnego źródła zasilania do konkretnych wymagań

Rodzaje agregatów prądotwórczych

Na czym polega działanie agregatu prądotwórczego?

 

Główną częścią agregatu jest jego silnik spalinowy spalania wewnętrznego. To on zamienia energię spalania w energię mechaniczną poprzez wprawienie w ruch wirnika prądnicy. Następnie, dzięki jego obrotom energia mechaniczna zostaje przekształcona w siłę elektromotoryczną, która staje się prądem. Powyższy proces przebiega w tak zwanej prądnicy.

 

Sposób działania agregatu prądotwórczego można przyrównać do pracy alternatora samochodowego. Tu jednak prądnica nie jest napędzana przy użyciu paska a głównego wała źródła napięcia. W przypadku agregatów trójfazowych występują trzy oddzielne uzwojenia, które generują prąd. Uruchomienia agregatu można dokonać na trzy sposoby. W zależności od modelu agregat prądotwórczy można uruchomić poprzez użycie szarpaka w sposób ręczny lub w sposób automatyczny z wykorzystaniem startowej energii z akumulatora.

 

Agregat prądotwórczy – gdzie znajdzie zastosowanie?

Agregaty są wykorzystywane głównie w zakładach przemysłowych. To właśnie tego typu miejsca, jak również place budowy, nie mogą zostać odcięte od energii elektrycznej. Dzięki agregatowi możliwe jest uruchomienie urządzeń elektrycznych, włączenie oświetlenia, korzystanie z maszyn budowlanych w sytuacjach awaryjnych. Są one niezbędne także przy pracy w miejscach pozbawionych dostępu do prądu na przykład w lasach, podczas robót drogowych czy też na łodziach.

Innym rodzajem miejsca, w którym zastosowanie znajdzie agregat prądotwórczy, jest dom mieszkalny. Tego typu źródło energii stosowane jest na przykład w domkach letniskowych. Jest on niezbędny podczas awarii zasilania oraz w trakcie prac ogrodowych jako główny generator prądu lub urządzenie awaryjne.

Agregat prądotwórczy – czym jest?

 

Agregat prądotwórczy to urządzenie pełniące funkcje awaryjnego zasilacza. Znajduje zastosowanie zarówno w domu, firmach, jak i większych fabrykach. Jest on w stanie zapewnić źródło energii nawet sprzętom o bardzo dużych wymaganiach. Skutecznie zapobiega zniszczeniom w instalacjach elektrycznych oraz zwarciom.

 

Agregaty prądotwórcze różnią się od siebie głównie mocą. I to na tej podstawie powinny być wybierane. Różnice pomiędzy poszczególnymi modelami można znaleźć także w ich:

 

 • rozmiarze,

 • materiałach, z jakich zostały wykonane,

 • wielkości zbiornika paliwowego,

 • ilością faz,

 • elementami dodatkowymi.

 

Różna jest także cena tego typu urządzeń. Zwykle uzależniona jest od wymienionych czynników. Im wyższa klasa, moc oraz lepszej jakości materiały, tym wyższa cena agregatu prądotwórczego. Nie zawsze jest potrzeba zakupu najwyższej mocy sprzętu.

 

Ważne jest jednak dopasowanie go pod względem ilości faz. Urządzenie trójfazowe sprawdzi się zarówno w domach z instalacją trójfazową, jak i jednofazową. Z kolei urządzenia jednofazowe będą przystosowane jedynie do instalacji jednofazowych.

Agregat prądotwórczy jest samodzielnym urządzeniem, które stanowi źródło prądu elektrycznego. Może przydać się w najmniej oczekiwanym momencie, zwykle spowodowanym nagłymi przerwami w dostawie prądu.

Co to jest agregat prądotwórczy?

Zasilane: Benzyna, ON, Gaz Ziemny

Nalewaki do kontenerów IBC i dppl i beczek

Certyfikacja CE: Agregaty prądotwórcze objęte są  deklaracją CE.

Służymy doradztwem w doborze agregatów prądotwórczych, na życzenie klienta uwzględniamy specyfikacje zawierającą silniki producentów:  BAUDOUIN , DOOSAN, IVECO .

Telefon:

+48 605 221 242

KONTAKT - Agregaty Prądotwórcze

 

Edward Kabycz 

Zastępca Dyrektora Handlowego

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Numer telefonu
Temat
Moc do 50 kW
Moc powyżej 50 kW
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Telefon:

+48 605 221 242

Nalewaki do kontenerów IBC i dppl i beczek
Nalewaki do kontenerów IBC i dppl i beczek


Dysponujemy flotą ośmiu aut serwisowych które są nadzorowane i dysponowane w koordynacji z klientami oraz przy pomocy systemu GPS.

KONTAKT - Agregaty Prądotwórcze

 

Edward Kabycz 

Zastępca Dyrektora Handlowego

SERWIS

 

Usługi świadczone przez Belmar to gwarancja kompleksowego wsparcia naszych klientów. Oprócz typowego serwisu agregatów prądotwórczych,  pomagamy także w doborze komponentów, wspieramy stale klienta w pracach bieżących i inwestycyjnych.


Zapewniamy klientom dostęp do informacji serwisowej i historii serwisowej za pomocą elektronicznych książek serwisowych, w których znajdują się informacje dotyczące np. rozruchu, wizyt serwisowych i zaleceń. 
Książka serwisowa przeznaczona do oferowanego agregatu prądotwórczego:   LINK

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Numer telefonu
Temat
Moc do 50 kW
Moc powyżej 50 kW
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Agregaty Prądotwórcze

Świadczymy usługi w zakresie dostawy i serwisu stacjonarnych agregatów prądotwórczych.

Stacjonarne Agregaty Prądotwórcze 

Zakres  mocy 9-2500 kVA 

Mobilność, dojazd do klienta - agregaty prądotwórcze

 

 

POCZTA

 1. pl
 2. en
 3. de
 4. hu
 5. cs
Belmar

Belmar Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe:

 

mail: zapytanie@belmar.com.pl

Projekt i wykonanie K. Bielecki

logo

47-225 Kędzierzyn - Koźle
ul. Szkolna 15

 

Numer KRS: 0000140223

Numer NIP: 749-15-96-111

REGON: 531221129

e-mail sekretariat:  belmar@belmar.com.pl

Tel. sekretariat:  +48 77 4886238

BELMAR Spółka z o.o.

Polityka RODO

Polityka COOKIES